برای شرکت رایگان در وبینار ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 1 بهمن ماه : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران»فرصت

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی 4

اقتصاد مدیریتمقالاتنگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی 4

دوره دیجیتال مارکتینگ

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی 4

معیارهای توسعه اقتصادی

با توجه به تعاریف رشد و توسعه اقتصادی كه قبلاً به آنها اشاره گردید در تعاریف رشد و توسعه بین اقتصاددانان وحدت نظر كامل وجود ندارد و هر یك معیار یا معیارهایی را برای توسعه مد نظر قرار داده و با توجه به این معیار یا معیارها به تعریف توسعه اقتصادی پرداخته‌اند.

به عبارت دیگر اختلاف در تعاریف توسعه اقتصادی به این موضوع برمی‌گردد كه هر یك از علمای اقتصادی یك یا چند عامل مختلف از قبیل سرمایه گذاری نیروی انسانی، فرهنگ، ساختارها و بنیانها، موسسات اجتماعی، منابع طبیعی، تكنولوژی و غیره را راهنما و سنگ زیرین توسعه اقتصادی دانسته و به جهت اهمیتی كه برای هر یك از عوامل فوق قائل هستند مبادرت به تعریف توسعه اقتصادی می‌نماید.

ژوزف شومپیتر توسعه اقتصادی را با پیشرفت تكنولوژی مربوط می داند. او معتقد است تكنولوژی، نوع آوری و ابداعات موتور توسعه است. پیش نیاز توسعه و فراهم شدن عوامل آن (تكنولوژی، نوآوری و ابداعات) در گرو طبقه‌ای است بنام Entrepreneur یا كارآفرینان خلاق كه نوآور و صاحب ابتکار هستند.

در حالی كه فرانسواپرو توسعه اقتصادی را تركیبی از تغییرات روحی و اجتماعی ملتها می‌داند كه در نتیجه این تغییرات بتواند محصول حقیقی ناشی از اقتصاد خود را بطور جمعی، پیوسته و مداوم افزایش می‌دهد.

شوماخر می‌گوید : توسعه با كالاهای مادی آغاز نمی شود بلكه با آدمیان و تربیت آنها، با سازمان و با انضباط آغاز می‌شود (تاكید بر متغیر های غیر اقتصادی توسعه) بدون این سه عامل همه منابع بدون مصرف باقی می‌ماند.

هربرت فورث نیز در تعریف توسعه اقتصادی این چنین می‌گوید :

حالت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بستگی به این مسئله دارد كه یك جامعه تا چه میزان از ثروت‌های طبیعی و انسانی خود می‌تواند با اقتصادی‌ترین روش تكنولوژی معاصر بهره‌برداری كند.

هگن معتقد است كه شخصیت فرهنگی اصلی‌ترین عامل ایجاد كننده توسعه اقتصادی است وی تحولات را معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن می داند و می گوید كه تحول اساسی در فرهنگ به خودی خود باعث می‌شود كه اقتصاد از حالت ركود و خفگی خارج شود و به رشد و توسعه بیانجامد.

تئودور شولتز، گری بكر، سینگر، بلاك از اواسط دهه 60 پیشروان تفكری می‌شوند كه معتقد بودند.

دیگر مسئله اصلی در توسعه اقتصادی ثروت نیست بلکه ایجاد ظرفیت هائی است که خالق ثروت اند و این افزایش ظرفیت در قدرت فکری انسان ها نهفته است.از نظر اینان سرمایه انسانی هم پیشنیاز توسعه،هم مهمترین ابزار برای ایجاد توسعه و هم هدف توسعه است.پس در این نظرگاه توسعه یعنی فرآیند تحول،تکوین و تکامل سرمایه انسانی.

مفهوم توسعه اقتصادی

با توجه به دیدگاه های فوق می توان گفت«توسعه اقتصادی» و «توسعه اجتماعی،سیاسی و فرهنگی» در یک جامعه در ربط متقابل با یکدیگر است.چنانچه تغییر و تحولی در اوضاع اجتماعی و فرهنگی (روابط انسانها با یکدیگر،روابط انسان با محیط خود،چگونگی بینش و نگرش انسان نسبت به خود و هستی و...) ایجاد نشود انتظار تحقق رشد و توسعه اقتصادی بی جا خواهد بود.برعکس هر گونه تغییر و تحول مطلوب در امور اجتماعی و فرهنگی می تواند اثرات بس عظیمی بر اوضاع اقتصادی جامعه بگذارد.همچنین تغییرات و تحولات اقتصادی نیز می تواند موجبات دگرگونی ها را در اوضاع اجتماعی و فرهنگی باعث شود. از این رو است که باید گفت رشد و توسعه اقتصادی فقط در برگیرنده روابط و مناسبات اقتصادی نبوده و نیست بلکه شامل کلیه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد به همین جهت است که باید گفت توسعه اقتصادی با توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی (قسمت اول)

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی (قسمت دوم)

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی (قسمت سوم)

دانلود جزوه کامل 63 صفحه ای توسعه اقتصادی با رویکرد مدیریتی (این مقاله بخشی از آن جزوه است)

نگاهی جامع به مفهوم توسعه اقتصادی 4

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

همه چیز را درباره ارز دیجیتال تلگرام بدانید

تلگرام، پیام رسانی متفاوت برای ایرانی هاست، پیام رسانی که میلیون ها کاربر ایرانی دارد. مدتی است که مدیران تلگرام از برنامۀ آنها برای ورود به بلاک چین و ارزهای دیجیتال خبر داده اند. اتفاقی که می تواند برای ایرانی ها بسیار مهم باشد. اما دربارۀ ارز دیجیتال تلگرام که نامش را گرام گذاشته اند، بیشتر بدانید. اینجا کلیک کنید.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام