فایل اکسل مدیریتی محاسبه حقوق کارکنان

 

excel

excel

عنوان کامل : اکسل مدیریتی، محاسبه حقوق کارکنان

نوع فایل : اکسل (Excel)

در این فایل اکسل، شما ساعت کار استاندارد شرکت و میزان حقوق ساعتی برای کارکرد در ساعات استاندارد و اضافه کاری را تعیین می کنید، سپس ساعت ورود و خروج هر کدام از کارکنان را وارد می نمایید و سیستم برای شما به طور خودکار میزان ساعات کار استاندارد و همچنین ساعات اضافه کاری را محاسبه می کند و نهایتاً حقوق روزانه مشخص می گردد و در پایان هر Sheet کل حقوق ماهانه آن فرد مشخص می گردد. این فایل اکسل چند sheet دارد که هر sheet می تواند برای یکی از کارکنان استفاده شود. همچنین می توانید از هر فایل برای یکی از کارکنان استفاده کنید.

کاربرد :

این فایل اکسل بسیار کاربردی است ! شما می توانید علاوه بر محاسبه ساعات کاری هر فرد، با تعیین حقوق متفاوت برای ساعات رسمی و ساعات خارج از ساعات اداری، حقوق دریافتی هر فرد را محاسبه کنید.

این فایل توسط پایگاه اطلاع رسانی صنعت به صورت انحصاری برای فروشگاه فایلهای مدیریتی تهیه شده است.

کاربر در این فایل با وارد کردن مقادیر مربوط به ساعات ورود و خروج هر فرد و همچنین نام کارمند میزان حقوق ساعتی آنها، کل دریافتی ماهانه را محاسبه کنند.

تایید صحت اطلاعات

تصویری از محیط فایل اکسل : محاسبه حقوق کارکنان

محاسبه حقوق کارکنان

 

فایل اکسل مدیریتی محاسبه حقوق کارکنان

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *