این ویدیو متناظر با مقاله ای با عنوان «زنان و مدیریت مالی، ریسک گریزی یا تبعیض» در پایگاه اطلاع رسانی صنعت می باشد. این مقاله که اصلش در London Business School منتشر شده است و در اینجا فارسی اش را می توانید بشنوید، به موضوع علت احراز بیشتر مشاغل مدیریت مالی توسط مردان پرداخته است و موضوع ریسک گریزی زنان و یا تبعیض را مورد بررسی قرار داده است.

انصراف از پاسخ

ایمیل شما در جایی منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.