برای شرکت رایگان در وبینار ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 8 بهمن ماه : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران»فرصت

مشمولان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد مهلت دارند

اخبار مدیرانعمومیمشمولان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد مهلت دارند

دوره دیجیتال مارکتینگ

مشمولان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد مهلت دارند

مالیاتسازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای آخرین مهلت مشمولان مرحله پنجم ثبت نام جهت آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ۳۱ مردادماه اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی دارای فروش یک میلیارد ریال و بالا‌تر در سال‌های ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ است که از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۰ مکلف به اجرای این قانون و اخذ ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت عرضه کالا و ارائه خدمات می‌باشند.

 

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ این قانون، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را بدین شرح تعیین و اعلام می‌نماید:

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس این فراخوان عبارتند از: کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و براساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، ‌مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، در صورتیکه در هر یک از سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ مجموع فروش کالا‌ها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آن‌ها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

همچنین کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ ایجاد، تاسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده‌اند، در صورتیکه مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آن‌ها در سال ۱۳۹۰ یا سال‌های بعد به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که صرفا به فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی است، این اطلاعیه، در ارتباط با مهلت و چگونگی ثبت نام مودیان مشمول مرحله پنجم این قانون اعلام داشته است: از اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون درخواست می‌گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت ۳۱/۵/۱۳۹۰ با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW. EVAT. IR نسبت به ثبت نام جهت آموزش و اجرای این نظام مالیاتی اقدام نمایند تا در صورت نیاز به آموزش مقدمات آموزش آنان فراهم گردد.

ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. کلیه اشخاص حقوقی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات در سال ۱۳۹۰ و یا سال‌های بعد می‌رسند، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به حد آستانه مذکور در سال مذکور (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و... خواهند بود.

برای مثال شرکتی که قبل از سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده و در سالهای قبل به حد آستانه فروش کالا و ارائه خدمات (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) نرسیده است. اما تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ به حد آستانه مزبور می‌رسد. بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی پاییز) خواهد بود. یا شرکتی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ به ثبت می‌رسد و تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) خواهد رسید، بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی زمستان) خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تاریخ اجرا و تکالیف قانونی مودیان مشمول این مرحله اعلام داشته است: اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می‌باشند.

لازم به ذکر است مهلت مذکور برای اشخاص حقوقی که طی سال ۱۳۹۰ یا سالهای بعد، حایز شرایط مرحله پنجم می‌شوند از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از مشمولیت خواهد بود.

در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است: مرکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات عمومی و همچنین ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور و شماره تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام WWW. EVAT. IR قابل دسترسی است.)

همچنین در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می‌توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آن‌ها که به صورت رایگان خواهد بود، بعمل آید.

این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌شود. اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله پنجم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ این قانون، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید:

۱- مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون ۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و براساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، ‌مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتیکه در هر یک از سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ مجموع فروش کالا‌ها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آن‌ها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

۱-۲- کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ ایجاد، تاسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده‌اند، در صورتیکه مجموع فروش کالا و ارایه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آن‌ها در سال ۱۳۹۰ یا سال‌های بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

۱-۳- اشخاص حقوقی که صرفا به فعالیت عرضه کالا و ارایه خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی می‌باشند.

۲- مهلت و چگونگی ثبت نام ۲-۱- از اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون درخواست می‌گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت ۳۱/۵/۱۳۹۰ با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW. EVAT. IR نسبت به ثبت نام جهت آموزش و اجرای این نظام مالیاتی اقدام نمایند تا در صورت نیاز به آموزش مقدمات آموزش آنان فراهم گردد.

ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ۲-۲- کلیه اشخاص حقوقی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات در سال ۱۳۹۰ و یا سال‌های بعد می‌رسند، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به حد آستانه مذکور در سال مذکور (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و... خواهند بود.

مثال (۱): شرکتی قبل از سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده و در سالهای قبل به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) نرسیده است. اما تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ به حد آستانه مزبور می‌رسد. بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی پائیز) خواهد بود.

مثال (۲): شرکتی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ به ثبت می‌رسد و تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات (یک میلیارد ریال و بالا‌تر) خواهد رسید، بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی زمستان) خواهد شد.

۳- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می‌باشند.

لازم به ذکر است مهلت مذکور برای اشخاص حقوقی که طی سال ۱۳۹۰ یا سالهای بعد، حایز شرایط مرحله پنجم می‌شوند، از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از مشمولیت خواهد بود.

قابل توجه مودیان

۱- مرکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، در کلیه استان‌های کشور آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات عمومی و همچنین ارایه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور و شماره تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام WWW. EVAT. IR قابل دسترسی است.)

۲- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می‌توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آن‌ها که به صورت رایگان خواهد بود، بعمل آید. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌شود.

منبع: مهر

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

تاثیر سیگار بر برند شخصی مهران مدیری

چندی پیش، مهران مدیری در یک نشست خبری و روبروی دوربین ده ها خبرنگار، اقدام به روشن کردن و کشیدن سیگار کرد ! این اتفاق باعث شد نام مهران مدیری بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتند، چه تاثیری بر برند شخصی مهران مدیری داشته یا خواهد داشت؟ متن کامل مقاله تاثیر سیگار بر برند شخصی مدیری را بخوانید

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام