برای شرکت رایگان در وبینار رابگان جهش های طلایی کسب و کار در ایران 1401 روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 26 مرداد ماه : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «جهش های طلایی کسب و کار»فرصت


مدل هفت S مک کینزی

تئوریهای مدیریتمقالاتمدل هفت S مک کینزی

دوره دیجیتال مارکتینگ

مدل هفت S مک کینزی

چگونه شرکت خود را ارزیابی می کنید تا متوجه شوید در چه جایگاهی قرار گرفته است؟ این سوالی است که از سالهای پیش وجود داشته است و پاسخ های متنوع و گوناگونی به آن داده شده است. برخی رویکردها عوامل درونی را منشا کار خود قرار داده بودند و بعضی دیگر عوامل خارجی را ! برخی هم با ترکیب این دو گروه عوامل به تحلیل می پرداختند.

 سرانجام در دهه 1980 مدل Mckinsey بر تمام روشهای دیگر فائق امد. مدلی که در گروه مشاوران Mckinsey توسط Waterman  و Peters توسعه یافته بود. این مدل بیان می کرد که 7 عامل درونی بر موفقیت شرکتها موثر هستند.

مدل هفت S مک کینزی یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و موثر بیان می سازد. عواملی که با یکدیگر نحوه ی عملکرد شرکت را تعیین می کنند. شرکتها چه بزرگ و چه کوچم (SME) باید این هفت عامل را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که استراتژیها به درسی پیاده می شود. این عوامل همگی با یکدیگر در ارتباط هستند، بی توجهی به یکی می تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود.

اما این 7 S شامل موارد زیر می باشد :

ارزشهای مشترک Shared Value

در مرکز این مدل ارزشهای مشترک قرار گرفته است. اعتقادات، باورها و اهدافی که بین بخشهای مختلف شرکت مشترک هستند.

استراتژی Strategy

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد، اهدافی پیرامون محیط، مشتریان، رقابت و ...

ساختار Structure

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. تمرکز، عدم تمرکز، ماتریسی، شبکه ای و ...

سیستم System

ساز و کارها و فرآیندهایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می پذیرد. نظیر سیستمهای مالی، کارگزینی، ترفیع کارکنان، سیستمهای اطلاعاتی و ...

نیروی انسانی Staff 

تعداد و نوع کارکنان سازمان

شیوه و سبک Style

در اینجا سبکهای مختلف مدیریت و شویه های گوناگون فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مهارتها Skills

مهارتهای مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارتهای ویژه ی سازمان.

نرم افزار سخت افزار
ارزشهای مشترک استراتژی ها
مهارتها ساختار
سبک و شیوه سیستم ها
نیروی انسانی

سخت افزارها را راحت تر می توان تعریف کرد و مدیریت می تواند به طور مستقیم بر روی آنها تاثیر بگذارد. که شامل مستندات استراتژی، چارت سازمانی، ساختار گزارش دهی و گزارش گیری است.

اما در سوی دیگر نرم افزارها را سخت تر می توان تعریف کرد و کمتر قابل لمس هستند و بسیار تحت تاثیر فرهنگ قرار دارد و نقش مدیریت در آنها کمتر است. و باید دانست که این عوامل برای نیل به موفقیت بسیار مهم و تاثیر گذار هستند.

7 s مک کینزی


قرار گرفتن «ارزشهای مشترک » در مرکز این نمودار نشان می دهد که ارزشهای مشترک برای تحقق موفقیت سایر بخشها لازم و کلیدی است و همان طور که می دانید که ارزشهای مشترک بین افراد در سازمان بر موفقیت سازمان موثر است.

چگونه از مدل 7S  استفاده کنیم

این مدل بر اساس این تئوری که برای عملکرد خوب یک سازمان بایستی این 7 عامل به درستی عمل کنند و به طور مرتب تقویت شوند، استوار است. بنابراین این مدل نشان خواهد داد که برای بهبود عملکرد شرکت نیاز به تغییر و ایجاد پیشرفت در کدام عامل هستیم.

اما برای ارزیابی جایگاه سازمان در هر کدام از این 7 عامل مهم (7s مک کینزی) پرسشهای زیر به ما کمک خواهند کرد. چک لیست زیر می تواند، یکی از ابزارهای اساسی برای هر شرکتی باشد.

سوالهای چک لیست 7S 

استراتژی (Strategy)

استراتژی ما چیست ؟

ما چگونه می خواهیم به اهدافمان برسیم ؟

ما چگونه با فشارهای رقابت برخورد خواهیم کرد؟

 استراتژی ما چگونه خود را با تغییرات محیطی تطابق می دهد؟

ساختار (Structure)

سازمان و تیمهای کاری چگونه تقسیم بندی شده اند؟

سلسله مراتب در سازمان چگونه است؟

بخشهای مختلف سازمان چگونه کارها را با یکدیگر هماهنگ و به انجام می رسانند؟

تصمیم گیری در سازمان متمرکز است؟ آیا گونه ی فعلی تصمیم گیری، همان چیزی است که شرکت را به اهدافش می رساند ؟

خطوط ارتباطی بین کارکنان و بخشهای مختلف ( چه خظور صریح و چه ضمنی) کدامند ؟

سیستم ها (Systems)

سیستمهایی که در سازمان وجود دارند، اعم از سیستمهای HR و سیستمهای مالی، سیستمها انبار و  ... چگونه فعالیت می کنند؟

مراکز کنترل کجا هستند و چگونه ارزیابی می شوند؟

ارزشهای مشترک (Shared Value)

ارزشهای محوری در شرکت چیست ؟

فرهنگ حاکم بر تیمهای کاری کدام است ؟

ارزشها در سازمان چه میزان اهمیت دارند ؟

ارزشهای بنیادی که شرکت بر اساس ان بنا نهاده شده است، کدام است؟

شیوه و سبک (Style)

مدیریت و رهبری چگونه در اجرای کارها شرکت می کند؟

سبک رهبری موجود تا چه میزان موثر است؟

آیا بین کارکنان رقابت وجود دارد؟

آیا تیم ها و گروه های واقعی در شرکت وجود دارند یا تنها گروههای اسمی وجود دارند ؟

کارکنان (Staff)

چه موقعیتها یا تخصصهایی در تیمها وجود دارند؟

چه موقعیتهای شغلی در شرکت خالی هستند؟

مهارتها (Skills)

در کدام مهارت شرکت ما قوی تر است ؟

آیا جای خالی مهارتی احساس می شود؟

شرکت ما برای انجام چه کاری معروف و شناخته شده است ؟

آیا با تکیه بر مهارتهای فعلی کارکنان می توان کارهای شرکت را انجام داد؟

مهارتها چگونه پایش و ارزیابی می شوند؟ 

دانلودبرگه‌ی نمونه هفت S مک کینزی را دانلود فرمایید. (7s Mc kinsey's Worksheet)

 دانلود برگه‌ی هفت S مک کینزی

(این فایل به فرمت PDF می‌باشد و برای اجرای آن به Adobe Acrobat Reader نیاز دارید.)

 رمز: www.myindustry.ir


شما در نمونه برگه‌ی هفت S مک کینزی می توانید دو جدول (ماتریس) را مشاهده فرمایید که وضعیت این 7 عامل و میزان هماهنگی و همگونی بین آنها را نسبت به یکدیگر نمایش می دهد. این برگه‌ی هفت S مک کینزی  که به 7S Mc Kinsey's Worksheet شناخته می شود، وضعیت این هفت عامل را در دو ماتریس شرایط فعلی و آینده نمایش می دهد. در یکی وضعیت فعلی را تجسم کنید، و در دیگری با اصلاح مشکلات موجود در وضعیت فعلی به وضعی بهبود یافته در آینده برسید !

این دو جدول را با طی قدمهای زیر تکمیل کنید، تا از اصل هفت S مک کینزی در کسب و کار خود بهره برده باشید :

ابتدا با ارزشهای مشترک شروع کنید: آیا این ارزشهای وجود در شرکت با ساختار و استراتژی و سیستم موجود هماهنگی دارد ؟ اگر ندارد برای ایجاد این همسانی باید چه تغییری را ایجاد کرد؟

سپس به عناصر سخت افزاری نگاه کنید، هر کدام از این عوامل دیگری را حمایت می کند؟ تا چه میزان ؟ اگر نه، برای ایجاد این پشتیبانی باید چه تغییری ایجاد کرد ؟

اکنون نوبت به عناصر نرم افزاری رسیده است؛ آیا این عناصر از سخت افزارهای سازمان پشتیبانی می کنند ؟

و در پایان شما باید این مراحل را پس از هر بار تغییر تکرار کنید، فرابندی زمان بری که شما را به یک نقطه ی مطلوب بین این 7 عامل خواهد رساند. 

 

مدل هفت S مک کینزی یکی از 10 ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت است.

10 ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت

این مطلب توسط آقای سید حمیدرضا عظیمی و با استفاده از منابع زیر تالیف شده است.

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

منابع مورد استفاده در این مطلب:

سایت انگلیسی:

Mindtools

12manage

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

نظرات   

 
0 #6 لادن ۱۳۹۴-۰۸-۱۵ ۱۴:۰۲
نقل کردن رضا:
بازگو کردن
با سلام
براي دانلود اين فايل نياز به پسورد مي باشد
چه كار بايد كرد؟
ممنونم

www.myindustry.ir
با این پسورد باز میشه
سلام پسورد لطف می کنین؟
بازگو کردن
 
 
0 #7 kkkkk ۱۳۹۸-۰۷-۲۴ ۱۵:۰۵
نقل کردن لادن:
نقل کردن رضا:
بازگو کردن
با سلام
براي دانلود اين فايل نياز به پسورد مي باشد
چه كار بايد كرد؟
ممنونم

www.myindustry.ir
با این پسورد باز میشه

سلام پسورد لطف می کنین؟
باز نمیشهههه
بازگو کردن
 

مطلب ویژه

دانلود فیلم مدیریتی دفتر کار یا Office Space

ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما می گذاریم، اینها فیلمهایی هستند که می توانند جنبۀ آموزش و انتقال مفاهیم مدیریتی را داشته باشند. فیلم دفتر کار یکی از این فیلم هاست، فیلم سینمایی Office Space به کارگردانی Mike Judge در سال 1999 و در آمریکا ساخته شده است. فیلم Office Space در فضایی هجو گونه زندگی روزمره و کاری مردم آمریکا در اواخر دهه 90 میلادی ... متن کامل مقاله را بخوانید

راهنمای خرید و فروش پژو ۴۰۵

حضور برخی خودروها در بازار خودروی کشور آن‌قدر نهادینه و قدیمی شده است که خرید و فروش آن‌ها امری بسیار عادی و روتین تصور می‌شو...

ادامه مطلب...
More:

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام