شیمیایی

طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر با ظرفیت 10 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید کود کمپوست

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید کود کمپوست با ظرفیت 18 هزار تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید آیینه

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید آیینه با ظرفیت 100 هزار متر مربع در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید فروسیلیس

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید فروسیلیس با ظرفیت 1600 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات :…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید رنگ الکتروفورز

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید رنگ الکتروفورز با ظرفیت 1000 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی با ظرفیت 1000 تن در سال نوع فایل : PDF…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید ورق‌های پلی آلوفین

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید ورق‌های پلی آلوفین با ظرفیت 1500 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید فیلم خام عکاسی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید فیلم خام عکاسی با ظرفیت 25 میلیون عدد در سال نوع فایل : PDF…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی با ظرفیت 2 میلیون تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید پلاستیک خود چسب

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پلاستیک خود چسب با ظرفیت 500 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن