برای شرکت رایگان در وبینار رابگان جهش های طلایی کسب و کار در ایران ١٤٠٠ روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 13 مرداد ماه : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «جهش های طلایی کسب و کار»فرصت


بیانیه سیاست سرمایه گذاری

مدیریت مالی و حسابداریمقالاتبیانیه سیاست سرمایه گذاری

دوره دیجیتال مارکتینگ

بیانیه سیاست سرمایه گذاری

بیانیه سیاست سرمایه گذاری یک فرد پیوند بین آن شخص، مدیر سرمایه گذاری و پرتفولیو می باشد. مهمترین وظیفه یک امانتدار تولید و نگهداری بیانیه سیاست سرمایه گذاری است. این بیانیه یک سند نوشته شده بسیار مهم است که می بایستی به وضوح اهداف، قیود مربوطه و افق زمانی را مشخص کند.


IPS یک شالوده مدیریتی سرمایه گذاری می باشد، و به عنوان یک فرآیند تصمیم گیری ساخت یافته برای تمام تصمیمات سرمایه گذاری عمل می کند، و به تعادل و توازن بازده و ریسک کمک می کند، و باعث افزایش احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می شود.

یک IPS مناسب، مدیریت سرمایه گذاری را در یک سرمایه گذاری بلند مدت و با یک درک خوب، نسبت به آنهایی که توسط خودرأیی یا وحشت در واکنش به نوسانات بازار در کوتاه مدت تجدید نظر می شوند، حمایت می کند. فقدان نوشتن سیاست ها، تصمیم گیری رویدادهای منفرد را کاهش داده و اغلب منجر به تعقیب فرصت های کوتاه مدتی می شود که ممکن است رسیدن به اهداف بلند مدت را کاهش دهد. تکرار و حضور سیاست سرمایه گذار تمام طرفداران و احزاب را به حفظ تمرکز خود بر ماهیت بلند مدت روند سرمایه گذاری، به خصوص در زمان آشفتگی، یا فراوانی ترغیب می کند.

IPS یک برنامه بلند مدت را بوجود می آورد و مبنایی برای تصمیم گیری سیاست های سرمایه گذاری در طول زمان می باشد. نوشتن سیاست سرمایه گذاری به شناسایی واضح و مختصر اهداف و محدودیت های مربوطه کمک می کند. به محض انجام آن، ما می توانیم دستورالعمل های سرمایه گذاری که مناسب به شمار می آوریم را با توجه به استراتژی ها و واقعیت بازار پایه گذاری کنیم.

مشتریان هنگامی که متوجه می شوند که در پایه گذاری سیاست سرمایه گذاریشان مسئول هستند شگفت زده خواهند شد. پس از پایه گذاری، نقش مشاوران دنبال کردن سیاست می باشد. با پایه گذاری سیاست، ما نباید انتظاری برای تغییر آن داشته باشیم تا زمانی که یک تغییر اساسی در شرایط شخصی یا مالی ایجاد می شود. سیاست سرمایه گذاری معمولاً نسبت به تغییرات بازار واکنشی نشان نمی دهد و برای جلوگیری از نوشتن احتمالی باید  بلند مدت باشد.

بیانیه سیاست سرمایه گذاری هم چنین ارتباط مؤثری بین مشتریان و مشاوران ایجاد می کند، و در روشن شدن مسائل مهم و نگران کننده مربوط به هر دو طرف کمک خواهد کرد. تضاد علایق و سوء تفاهم های کلی زمانی که IPS نوشته می شود، حداقل شده و هم مشتریان و هم مدیران سرمایه گذاری به پایبندی به آن موافق اند.

داشتن یک IPS حرفه ای و آماده در ارائه ساخت یافته و عملی سرمایه گذاری کمک می کند، و تداوم مدیران جاری و آنهایی که در آینده مورد نیاز خواهند بود را فراهم می سازد. نرخ بازگشت اهداف بیشتر با میزان تحمل ریسک شما سازگارند، اما دیگر عوامل نیز دخیل اند. این محدودیت ها شامل: افق های زمانی، نیازهای درآمد/ نقدینگی، ملاحظات مالیاتی، احتیاجات حقوقی و مورد نیاز، و مزیت ها یا شرایط منحصر بفرد می باشد.

این اهداف و محدودیت ها، که در انتظارات بازار سرمایه گذاری مطرح می شود (بازده مورد انتظار، نوسانات بازگشت، و همبستگی بازگشت)، استراتژی های سرمایه گذاری مناسب را دیکته خواهدکرد، که شامل انتخاب و تخصیص دارایی، شیوه ای که سرمایه گذار پی می گیرد، و روش مناسب نشان دادن و ارزیابی کارایی می باشد.

 

مبانی (اساس) بیشتر IPS

یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری پنج مؤلفه اصلی دارد:

1.       اطلاعات صورت حساب و خلاصه ای از شرایط سرمایه گذار.

2.       اهداف سرمایه گذاری، افق زمانی و روش های برخورد با ریسک.

3.       موانع، محدودیت ها و کلاس بندی های مجاز دارایی.

4.       اهداف و حوزه های تخصیص سرمایه.

5.       انتخاب، نظارت، گزارش دادن و کنترل کردن رویه ها.

 

در جهت خدمت کردن به عنوان راهنمای تصمیم گیری سرمایه گذاری، بیانیه سیاست سرمایه گذاریتان به صورت زیر خلاصه خواهد شد:

 • اهداف و مقاصد مالی، و چهار چوب زمانی برای رسیدن به آنها.
 • اولویت ها و محدودیت های شخصی، و هر نوع موضوع مالیاتی، حقوقی و تنظیمی. 
 • نرخ بازگشت اهداف. 
 • تمایلات (ترغیب) و توانایی تقبل ریسک سرمایه گذاری.
 • نیازهای توزیع درآمد مداوم از پرتفولیوی سرمایه گذاری، و دیگر نگرانی های نقدینگی ناشی از عقب نشینی از پرتفولیو.
 • راهنمایی های شخصی برای تخصیص دارایی ها. این فرآیند تعیین می کند که کدام یک از طبقه بندی های کلی دارایی استفاده می شود، و چگونه مبالغ سرمایه گذاری شده می تواند بین این طبقه بندی های دارایی تقسیم شود.

دارایی های شخصی (مالیات غیر واجد شرایط) ممکن است به طور جداگانه از دارایی های بازنشستگی واجد شرایط تخصیص یابد، یا ممکن است با آنها ترکیب شوند.

 • چهار چوب زمانی برای دستیابی به اهداف تخصیص سرمایه، و زمانی که ایجاد توازن مورد نیاز است.
 • آیا تکنیک هایی همانند متوسط هزینه دلار (Dollar Cost Averaging) در دستیابی به محدوده تخصیص در طول زمان استفاده خواهد شد؟
 • آیا تکنیک های بهینه سازی پرتفولیو در افزایش کارایی سرمایه گذاری بوسیله کنترل ریسک و بازگشت، استفاده خواهد شد یا خیر؟
 • محک هایی که برای ارزیابی کارایی سرمایه گذاری استفاده می شود، و چگونگی بکار گیری آنها.
 • فراوانی و انواع روش های ارزیابی و گزارش دهی پرتفولیو.
 • دستورالعمل های انتخاب امنیت جهت کنترل اینکه چه مقدار از نوع خاص و چه انواعی از سرمایه گذاری مجاز هستند.

مزایای استفاده از IPS

استفاده از یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری مناسب و ترکیبی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

 • یک IPS، سرمایه گذار و مشاوران سرمایه گذاری را وادار به نظم بیشتر و اصولی تر در تصمیم گیری هایشان می کند، که می تواند باعث بهبود نشست های اهداف سرمایه گذاری شود.
 • اهداف و انتظارات برای همه احزاب نگران، واضح می باشد.
 • اجتناب از سوء تفاهمات با احتمال بیشتر.
 • رویه های مصوب در پیشرفت مشخص هستند، بنابراین هرکس نگران آن چیزی است که انتظارش را دارد.
 • IPS رکوردی از تصمیمات را ثبت می کند و اینکه آیا خدمات به سرمایه گذار مطابق با الزمات سرمایه گذاری می باشد یا خیر را می سنجد.
 • بیانیه سیاست سرمایه گذاری ارتباط با مشاوران، ذی نفعان، و امانت داران جاری و آینده را به منظور چگونگی پیشنهاد سرمایه گذار در خصوص انجام وظایفش، ایجاد می کند.

چه کسانی به IPS نیاز دارند؟

هر سرمایه گذاری به بیانیه سیاست سرمایه گذاری احتیاج دارد، و در شرایط مشخصی قانون حکم به نوشتن آن کرده است.

قانون چه زمانی نوشتن آن را لازم می داند؟ به طور کلی، داشتن یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری هر زمانی که یک فرد یا گروه از مردم تصمیم به سرمایه گذاری برای سود دارند، لازم می باشد، چه این تصمیم گیری یک علاقه شخصی فرد باشد یا نباشد.

 

این مطلب توسط آقای سید یاسر شریعت و با استفاده از منابع زیر تألیف شده است.

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

منابع مورد استفاده در این مطلب:

سایت انگلیسی:

 www.toolformoney.com

www.investopedia.com

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

دانلود فیلم مدیریتی دفتر کار یا Office Space

ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما می گذاریم، اینها فیلمهایی هستند که می توانند جنبۀ آموزش و انتقال مفاهیم مدیریتی را داشته باشند. فیلم دفتر کار یکی از این فیلم هاست، فیلم سینمایی Office Space به کارگردانی Mike Judge در سال 1999 و در آمریکا ساخته شده است. فیلم Office Space در فضایی هجو گونه زندگی روزمره و کاری مردم آمریکا در اواخر دهه 90 میلادی ... متن کامل مقاله را بخوانید

راهنمای خرید و فروش پژو ۴۰۵

حضور برخی خودروها در بازار خودروی کشور آن‌قدر نهادینه و قدیمی شده است که خرید و فروش آن‌ها امری بسیار عادی و روتین تصور می‌شو...

ادامه مطلب...
More:

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام