محصولات با برچسب Harvard Business Review
Tags Posts tagged with "Harvard Business Review"

Harvard Business Review

0 1838
هاروارد بیزینس ریویو
هاروارد بیزینس ریویو
هاروارد بیزینس ریویو سال 2014
هاروارد بیزینس ریویو سال ۲۰۱۴

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

مجموعه کامل مجله هاروارد بیزینس سال ۲۰۱۴ شامل تمام شماره های منتشر شده مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال ۲۰۱۴

28 20187
هاروارد بیزینس ریویو
Harvard Business Review

هاروارد بیزینس ریویو

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

۱۰۴ شماره از ماهنامه‌های Harvard Business Review

محصولات دیگر...

انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو

0 1089
برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید. کتاب انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو به قلم: دانیل‌اچ.پینک 20000 تومان نویسنده : دانیل اچ پینک ترجمه: مرجان...

bigtheme