محصولات با برچسب کتاب مدیریتی
Tags Posts tagged with "کتاب مدیریتی"

کتاب مدیریتی

0 603
بازاریابی
بازاریابی " شیوه ها و تکنیک های کاربردی بازاریابی و فروش "
بازاریابی " شیوه ها و تکنیک های کاربردی بازاریابی و فروش "
بازاریابی
” شیوه ها و تکنیک های کاربردی بازاریابی و فروش “

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

کتاب بازاریابی

شیوه ها و تکنیک های کاربردی بازاریابی و فروش

از مجموعه کتابهای موفقیت “برایان تریسی”

۸۰۰۰ تومان

0 1094
انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو
انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو
انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو
انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

کتاب انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو

به قلم: دانیل‌اچ.پینک

۲۰۰۰۰ تومان

محصولات دیگر...

هاروارد بیزینس ریویو

0 1841
برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید. مجموعه کامل مجله هاروارد بیزینس سال 2014 شامل تمام شماره های منتشر شده مجله هاروارد بیزینس ریویو در...

bigtheme