Tags Posts tagged with "مجموعه سخنان"

مجموعه سخنان

0 1219
شورشی باکره
شورشی باکره
شورشی باکره

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

کتاب شورشی باکره – سرریچاردبرانسون در لابلای سخنانش

۸۰۰۰ تومان

محصولات دیگر...

هاروارد بیزینس ریویو

28 18907
برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید. 104 شماره از ماهنامه‌های Harvard Business Review Harvard Business Review را باید مهمترین نشریه در حوزه کسب و کار...

bigtheme