محصولات با برچسب دکتری
Tags Posts tagged with "دکتری"

دکتری

0 4386
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز فنی مهندسی سالهای ۹۰ تا ۹۵ با پاسخ کاملاً تشریحی – استعداد تحصیلی

۲۲۰۰۰ تومان

2 5346
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز علوم انسانی سالهای ۹۰ تا ۹۵ با پاسخ کاملاً تشریحی – استعداد تحصیلی

۲۰۰۰۰ تومان

0 5879
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری؛ تالیف محمد وکیلی – هادی مسیح خواه

۳۲۰۰۰ تومان

محصولات دیگر...

هاروارد بیزینس ریویو

0 1841
برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید. مجموعه کامل مجله هاروارد بیزینس سال 2014 شامل تمام شماره های منتشر شده مجله هاروارد بیزینس ریویو در...

bigtheme