محصولات با برچسب استعداد تحصیلی
Tags Posts tagged with "استعداد تحصیلی"

استعداد تحصیلی

0 4386
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز فنی مهندسی سالهای ۹۰ تا ۹۵ با پاسخ کاملاً تشریحی – استعداد تحصیلی

۲۲۰۰۰ تومان

2 5346
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز علوم انسانی سالهای ۹۰ تا ۹۵ با پاسخ کاملاً تشریحی – استعداد تحصیلی

۲۰۰۰۰ تومان

0 5879
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی

برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید.

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری؛ تالیف محمد وکیلی – هادی مسیح خواه

۳۲۰۰۰ تومان

محصولات دیگر...

0 1140
برای خرید محصول وارد صفحه کالا شوید. کتاب تیم اثر بخش 6000 تومان Creating effective teams: a guide for members and leaders نویسنده : سوزان ویلن مترجمین : محمد...

bigtheme