محصولات دانشگاهی

محصولات دانشگاهی

محصولات دیگر...

بازاریابی و فروشندگی جلد هفتم

2 6422
مجموعه کتاب مرجع بازاریابی و فروش توسط انتشارات امیران با همکاری دبیرخانه جایزه فروشندگان برتر ایرانی ، براساس مدل جایزه فروشندگان برتر ایران، تدوین...

استیو جابز

bigtheme