برای شرکت رایگان در همایش ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری چهارشنبه 7 اسفند : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «ثروت آفرینی در شرایط جدید اقتصاد ایران»فرصت

هزینه های کیفیت - هزینه های شکست برونی - صفحه 2

کنترل و مدیریت کیفیتمقالاتهزینه های کیفیت - هزینه های شکست برونی

دوره دیجیتال مارکتینگ

هزینه های کیفیت - هزینه های شکست برونی

برچسب ها: مدیریت کیفیت
فهرست مطلب
هزینه های کیفیت
هزینه های شکست برونی
ترازنامه هزینه یابی کیفیت
تمامی صفحات


ب - هزینه های شكست برونی (برون سازمانی) 

این گروه، هزینه هایی را دربرمی‏گیرد كه پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد می شوند و تا پیش از به كارگیری محصول توسط مشتری،  مشخص و كشف نشده اند.

عناصر این گروه از هزینه ها عبارتند از:

1ـ هزینه های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه های گارانتی شامل هزینه های تعویض، تعمیر و یا جایگزینی محصولات، حمل و نقل و نصب مجدد است.

2ـ هزینه های برگشت محصول توسط مشتری و شكایات مشتریان: هزینه های فعالیت هایی كه برای پاسخگویی به مشتریان شاكی و جلب رضایت آنها از سوی شركت تقبل می شود ، شامل هزینه های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تكمیل فرم های نظرخواهی از مشتریان و پروژه های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان.

3ـ هزینه های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معیوبی كه شركت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام می‏كند . در سال های اخیر بسیاری از كارخانه های خودروساز نقص فنی موجود درخودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر می‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام می‏كنند. چنین عملیاتی هزینه های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.

 

ج - هزینه های ارزیابی

این هزینه ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه های محصول با ویژگی های كیفی مورد نظر صرف می شوند. برخی از زیر گروه های  این گروه عبارتند از:

1ـ هزینه های ارزیابی پیمانكاران فرعی : پیمانكاران فرعی تامین كنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شركت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده كردن نیازهای شركت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه های بررسی كارشناسی شركت عرضه كننده و سیستم های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود.

2ـ هزینه بازرسی و آزمایش ورودی‏ها : این زیرگروه شامل  هزینه های مربوط به بازرسی و آزمایش مواد اولیه خریداری شده در هنگام ورود به شركت، اعزام كارشناس به محل تامین‏ كنندگان كالاها و مواد یا استفاده از خدمات بازرسی شركت های شخص ثالث بازرسی ‏كننده در محل تامین‏ كنندگان كالاست. كلیه هزینه های نیروی كار، تجهیزات، مواد مصرف شده برای آزمایش و تست های مخرب به منظوركنترل اقلام ورودی به شركت در این گروه دسته بندی می شود.

3ـ بازرسی و آزمایش حین فرایند : شامل هزینه فعالیت های بازرسی و آزمایش مجموعه ها و قطعات حین فرایند برای كسب اطمینان از صحت و دقت فرایندهای انجام شده بر روی آنهاست.  این هزینه ها شامل هزینه نیروی كار كنترل كیفیت، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای آزمایش و همچنین هزینه های خدمات مشاوره ای برای بازرسی و آزمایش اقلام حین تولید می شود.

4ـ بازرسی و آزمایش محصول نهایی : هزینه بازرسی و آزمایش كه بر روی محصول نهایی و به منظور تعیین پذیرش یا عدم پذیرش كالای نهایی تولید شده و مشخص كردن قابلیت ارائه محصول به مشتری انجام  می شود، شامل هزینه های نیروی كار، تجهیزات و مواد است. در صورتی كه كالای آماده شده برای ارسال به مشـتری، بیش از حد قابل قبول اقلام معیوب داشته باشد باید مورد بازرسی صد در صد قرار گیرد و اقلام معیـوب آن تا رسیدن به حد قابل قبول جداسازی شود. هزینه این بازرسی اضافه باید مشخص و در حساب‏ها تفكیك شود. هزینه های بازرسی محصول نهایی به ندرت صفر می شوند زیرا به منظور جلوگیری از هزینه های بیشتر باید كه محصولات نهایی مورد بازرسی قرار گیرند اما افزایش میزان اشكالات باعث می شود عمق بازرسی‏ها بیشتر شود و هزینه های بازرسی محصول روند صعودی پیدا كند.

5ـ هزینه های ایجاد و ممیزی سیستمهای كیفیت : شامل هزینه های  فعالیت های  ممیزی در  مورد محصول كه به منظور كسب اطمینان از صحت بازرسی و آزمون ها و كنترل انجام صحیح فرایند و مطابقت و یا ردیابی مشخصه های محصول توسط بازرسان داخلی شركت یا بازرسان خارجی انجام می شود. این ممیزی‏ها می‏تواند در مورد محصولات ورودی، نیمه ساخته یا محصول نهایی صورت گیرد. (ممیزی ISO، اندازه گیری شاخص های NPMS، ممیزی EFQM و ممیزی دیگرسیستم های كیفیت) 

6ـ هزینه های كنترل تجهیزات بازرسی و اندازه گیری: این گروه از هزینه ها شامل هزینه های  مربوط به كنترل تجهیزات بازرسی و اندازه گیری و حفظ آنها در شرایط مطلوب است؛ به گونه ای كه بتوان به مقادیر اندازه گیری شده توسط این دستگاه ها اعتماد كرد. عمده این هزینه ها دربرگیرنده تدارك تجهیزات مناسب و كالیبراسیون آنهاست.

7ـ  بررسی كیفیت موجودی انبارها : در صورتی كه اقلام سالم خریداری شده مدت زمان طولانی و یا در شرایط نامناسب در انبارها نگهداری شوند، ممكن است كیفیت مواد افت كند؛ بنابراین موجودی انبارها در دوره های مختلف احتمالاً مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در حقیقت هزینه های مربوط به بررسی كیفیت موجودی هایی كه در انبار شركت نگهداری می شوند، به منظور كسب اطمینان از حفظ كیفیت مورد نیاز برای استفاده از آنها در تولید محصولات یا انجام بازرسی و آزمون هاست. هزینه انبارگردانی برای حسابرسی شركت نباید در این سرفصل لحاظ شود.

 

د - هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری كیفیت  

شامل هزینه فعالیت هایی كه برای جلوگیری از بروز ایرادها و خرابی‏ها در محصولات صرف می شوند. صرف این هزینه ها باعث كاهش خرابی و ایراد در محصول تولیدی در مراحل مختلف ـ از ورود محصولات به شركت تا تحویل محصول نهایی ـ می شود. اصلی‏ترین زیرگروه های موجود در این گروه عبارتند از:

1ـ هزینه های طرح ریزی كیفیت: شامل هزینه فعالیت هایی كه به منظور تهیه طرح های كیفیت برای تولید محصولات مختلف، تهیه طرحهای جامع كیفیت در شركت، سیستم اطلاعاتی كیفیت، تست قابلیت برآورده كردن نیازها و…  صورت می‏گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تكثیر و توزیع دستورالعمل‏ها، رویه ها وجزوه ها و مستندات مربوط به نحوه پیاده كردن طرح های تهیه شده نیز در همین گروه لحاظ می شود.

2ـ هزینه های آموزش :  هزینه های جمع آوری نیازهای آموزشی، برنامه ریزی، آماده سازی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز به منظور حفظ یا ارتقای سطح كیفیت محصولات تولیدی شركت در این زیر گروه قرار می‏گیرند. این آموزش‏ها می‏توانند آموزش های تخصصی چگونگی انجام كار یا آموزش های مرتبط با مفاهیم عمومی ‏كیفیت باشند. همچنین هزینه های خرید كتب و نشریات تخصصی، تهیه و تكثیر جزوه های آموزشی، شركت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت كارشناسان در داخل و خارج از كشور و كلیه هزینه های آموزش در این سر فصل قابل دسته بندی هستند. زیرا آموزش به منظور جلوگیری از حوادث در حین كار، كاهش خرابی‏ها، دوباره كاری‏ها و بهبود كیفیت در شركت صورت می‏ پذیرد.

3ـ هزینه های طراحی و كنترل فرایند: هزینه فعالیت های مرتبط با بررسی قابلیت‏‏ها و توانایی های فرایند و بازرسی هایی كه در خط تولید شكل می‏گیرند و همچنین فعالیت هایی كه به منظور كسب اطمینان از صحت انجام كارها در فرایند تولید انجام می شوند، در این گروه قرار دارند. این فعالیت ها به منظور پاسخگویی به چنین پرسش هایی صورت می‏گیرند:

وجود كدام یك از ایسـتگاه های كنترل كیفی منطقی است؟

آیا تعداد ایسـتـگاه های كنـترل كیفی كافی است؟

روش های مناسبتری برای كنترل كیفی وجود ندارد؟

استفاده از ابزار‏ها و تجهیزات جدید توجیه كافی دارد؟

 آیا استفاده از حسگرها ( سنسورها ) می‏تواند به كاهش هزینه های كیفیت كمك كند و یا كیفیت را افزایش دهد؟

4ـ هزینه های گزارش‏دهی: گزارش‏دهی كیفیت، وضعیت كیفی محصول و نمرات منفی محصولات، گزارش مربوط به نتایج نظرسنجی از مشتریان، گزارش های فعالیت های بازرسی و آزمایش و دیگر گزارش های مورد نیاز مدیران میانی و ارشد شركت، در بر گیرنده هزینه هایی است كه باید در این زیر گروه قرار گیرند.در این زمینه جدای هزینه نفر – ساعت، باید هزینه های اداری مربوط را نیز در نظر گرفت.

 نكته قابل توجه در مورد گروه بندی فوق و زیر گروه های مربوط، آن است كه بسیاری  از این زیرگروه ها در حالت عادی در سر فصل حسابداری یا اصلا دیده نشده اند یا به صورت مستقل وجود ندارند كه تشخیص این حساب‏ها یكی از اهداف اصلی سیستم حسابداری كیفیت است. به عنوان مثال، زیر گروه بازرسی و آزمون مجدد كه از اجزای گروه هزینه های شكست داخلی است، معمولا در سر فصل های حسابداری وجود ندارد و حسابداران به بازرسی و آزمون های مجدد مانند بازرسی و آزمون اولیه نگاه می‏كنند و تفاوتی بین این دو قائل نیستند. این موضوع نیاز به تغیییر در سیستم حسابداری شركت ها را برای تطبیق با تعاریف هزینه های كیفیت و فراهم آمدن امكان جمع آوری اطلاعات هزینه های كیفیت گوشزد می‏كند.

 

3 تطبیق هزینه های كیفیت با سیستم حسابداری شركت  

با توجه به سر فصل های هزینه یابی كیفیت و شرایط موجود در شركت، هزینه های كیفیت را به سه روش زیر محاسبه می‏كنیم :

1-  بعضی از هزینه های كیفیت در سر فصـل های حـسـابداری شركت وجود دارند كه مبلغ مانده این حساب‏ها جزو هزینه های كیفیت لحاظ می شود.

2-  آن دسته از هزینه های كیفیت كه در صورت حساب كل شركت دیده نمی شوند اما می‏توان آنها را در حساب های معین یا تفصیلی شركت مشاهده كرد.

3 - هزینه هایی كه در سرفصل حسـاب های كل، معین و تفصیلی دیده نمی شوند و یا با عنوان دیگری محاسبه می شوند كه برای محاسبه هزینه های كیفیت باید این سر فصل‏ها به وجود آیند.

 مطلب ویژه

دانلود فیلم مدیریتی وال استریت : پول هرگز نمی خوابد

ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما می گذاریم، فیلمهای مدیریتی جنبۀ آموزش و انتقال مفاهیم مدیریتی را نیز در کنار داستان جذاب و سینمایی خود دارند. فیلم وال استریت یکی از این فیلم هاست، فیلم سینمایی Wall Street Money Never Sleeps به کارگردانی Oliver Stone در سال 2010 و در آمریکا ساخته شده است. فیلم وال استریت خیلی عمیق وارد مسائل بورس آمریکا می شود که مشاهده آن حتمای می تواند ... متن کامل مقاله را بخوانید

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام