هاروارد بیزینس ریویو
مجلات Harvard Business Review

0
هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

علاقه مندان به موضوعات مدیریت، بازاریابی و … حتماً Harvard Business Review را می شناسند، هاروارد بیزینس یکی از معتبرترین مجلات در زمینه مدیریت است که هر سال ۱۰ شماره از آن منتشر می شود.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در دسامبر سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

مجله هاروارد بیزینس
مجله هاروارد بیزینس

مجله هاروارد بیزینس ریویو
مجله هاروارد بیزینس ریویو

مجله هاورارد بیزینس ریویو Harvard Business Review یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین مجلات در زمینه مدیریت می باشد. هاروارد بیزینس ریویو که به طور مخفف آن را HBR نیز می گویند، سالانه ۱۰ نوبت منتشر می شود و به زبانهای متعددی در دنیا ترجمه می شود. این مجله را که باید از مهمترین مجلات مدیرتی دنیا بدانیم، بیش از ۲۰۰ هزار نسخه تیراژ دارد.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در دسامبر سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

هاروارد بیزینس ریویو
هاروارد بیزینس ریویو

0
هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در نوامبر سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

مجله هاروارد بیزینس
مجله هاروارد بیزینس

0
هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در اکتبر سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

مجله هاروارد بیزینس
مجله هاروارد بیزینس

0
هاروارد بیزینس-سپتامبر 2006
هاروارد بیزینس-سپتامبر 2006

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در سپتامبر سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

0
هاروارد بیزینس-جولای 2006
هاروارد بیزینس-جولای 2006

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در جولای-آگوست سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

0
هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در ژوئن سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

مجله هاروارد
مجله هاروارد

0
هاروارد بیزینس ریویو
هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در می سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

هاروارد بیزینس ریویو

0
هاروارد بیزینس
هاروارد بیزینس

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در آوریل سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

hbr-2006-3

0
هاروارد بیزینس

هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه ۱۰ بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق به دانشگاه هاروارد است. به غیر از زبان انگلیسی که تقریباً ۲۵۰ هزار تیراژ دارد این مجله به زبانهای دیگری نیز هر ماه منتشر می شود. این مجله برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک مجله داخلی تنها برای دانشجویان دانشگاه هاروارد منتشر شد و امروز تمام دنیا را تسخیر نموده است و آن را باید یکی از مهمترین مجلات مدیریتی دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت، بنا به رسالت خود در انتشار دانش مدیریت برای تمام دانشجویان رشته های مدیریت و MBA و مدیران کشور؛ مجله هاروارد بیزینس ریویو را در مارس سال ۲۰۰۶ معرفی می کنیم و در اختیار شما می گذاریم.

hbr-2006-2

چند مجله دیگر...

مجله هاروارد بیزینس ریویو

0
هاروارد بیزینس ریویو (Harvard Business Review) یک مجله جامع در مدیریت است که سالانه 10 بار منتشر می شود و به طور کامل متعلق...
bigtheme