مجلات کسب و کار گردشگری

0
هتل و رستوران
هتل و رستوران

مجله Hotel & Restaurant به کسب و کار Hospitality می پردازد و باید آن را از یکی از مجلات شناخته شده در این زمینه بدانیم. شما می توانید شماره ژوئن ۲۰۱۳ این مجله را به صورت رایگان از ادامه مطلب دانلود نمایید.

کسب و کار هتل و رستوران
کسب و کار هتل و رستوران

چند مجله دیگر...

هتل و رستوران

0
مجله Hotel & Restaurant به کسب و کار Hospitality می پردازد و باید آن را از یکی از مجلات شناخته شده در این زمینه...
bigtheme