عنوان کامل : اکسل مدیریتی، رسم نمودار فروش گذشته و پیش بینی فروش آینده نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل شما می توانید میزان فروش، هزینه،تعداد مشتریان، میزان سود و یا قیمت دلار و قیمت سهام و … را وارد کنید و مقادیر آتی آن را بر اساس مدلهای کمی ریاضی ...