پزشکی

طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید نخ بخیه

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید نخ بخیه با ظرفیت 15 تن در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید کیسه خون

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید کیسه خون با ظرفیت 3 میلیون عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با تکنیک اولتراسوند

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با تکنیک اولتراسوند با ظرفیت 10 تن در سال نوع فایل…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی با ظرفیت 270 هزار تیوپ پماد کاپسی کوم و 3 میلیون عدد…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی

طرح توجیهی تولید تجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب)

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید تجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب) با ظرفیت 500 دستگاه در سال نوع فایل…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی با ظرفیت 1500000 کپسول در سال نوع فایل : PDF…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع غذایی

طرح توجیهی تولید پودر خون

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پودر خون با ظرفیت 500 تن در سال نوع فایل : word تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید اتانول (الکل طبی)

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اتانول (الکل طبی) با ظرفیت 1350000 بطری در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید چسب طبي

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید چسب طبي با ظرفیت چسب زخم كمك هاي اوليه : ١٠ ميليون قطعه چسب…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی با ظرفیت 100 دستگاه در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن