عنوان کامل : پاورپوینت مدیریت تحول و بهبود و بازسازی سازمان تعداد اسلایدها: ۳۴۵ اسلاید فهرست مطالب: فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول بخش ۱:تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تکوین بخش ۲:سرشت پویای محیط امروزی سازمانها فصل دوم:زمینه های بنیادین مدیریت تحول بخش ۳:ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت بخش ۴:فرهنگ سازمانی،بستر ...

عنوان کامل : دانلود پاورپوینت مدیریت تحول تعداد اسلایدها: ۱۲۶ اسلاید فهرست مطالب: تعریف مدیریت تحول – سطوح عمده مدیریت تحول – تعریف تحول در سازمان – تاریخچه تحول سازمانی – مجریان و برنامه های تحول سازمانی – مهم ترین عوامل در تحول – اهمیت و ضروریت مدیریت تحول – فرآیند هشت مرحله ای – ...