عنوان کامل : پاورپوینت برنامه ریزی منابع یا ERP چیست تعداد اسلایدها: ۴۵ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: ضرورت برنامه ریزی منابع  – سیر تکامل سیستم های ERP – سایقه تاریخی ERP – تعاریف مختلف از ERP – معماری و ساختار – ویژگی های ERP – مزایای ERP – معایب ERP – انتخاب سیستم ERP ...

عنوان کامل : پاورپوینت هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم  ERP تعداد اسلایدها: ۳۱ اسلاید فهرست مطالب: مقدمه – مروری بر سیستم های ERP – چرخه عمر سیستم های ERP – هزینه ها در چرخه عمر سیستم های ERP – فاز پذیرش – فاز مالکیت – فاز اجرا – فاز استفاده و نگهداری – فاز تکامل ...