عنوان کامل : پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر VSM تعداد اسلایدها: ۲۷ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: سیستم متدولوژی سیستمی – مقدمه – اساس – ساختار – نمای کلی – مهندسی تنوع – تئوری تنوع ضروری و سایبرنتیک – محدودیت ها – مزیت ها – VSM در معماری فرآیندی سازمان – نرم افزارهای کمکی ...