عنوان کامل : فایل اکسل رسم اتوماتیک نمودار پیشرفت دایره ای نوع فایل : اکسل (Excel) در تهیه گزارشها چه در فرمت Word و PDF و چه در Power Point ها (پاور پوینت) استفاده از تصاویر و المانهای تصویری که بتواند در یک نگاه مفهوم اصلی را نشان دهد، کاربرد بالایی دارد ! این فایل ...

  عنوان کامل : اکسل مدیریتی، رسم نمودار فروش گذشته و پیش بینی فروش آینده نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل شما می توانید میزان فروش، هزینه،تعداد مشتریان، میزان سود و یا قیمت دلار و قیمت سهام و … را وارد کنید و مقادیر آتی آن را بر اساس مدلهای کمی ریاضی ...

  عنوان کامل : اکسل کاربردی برای رسم خودکار توابع درجه ۳ نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل شما می توانید ضرایب تابع را در فرم Y=ax3+bx2+cx+d وارد نمایید (مقادیر a و b و c و d) و به طور خودکار نقاط مختلف تابع را در یک جدول مشاهده کنید و نمودار ...

  عنوان کامل : اکسل کاربردی برای رسم خودکار توابع درجه ۲ (سهمی) نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل شما می توانید ضرایب تابع را در فرم Y=ax2+bx+c وارد نمایید (مقادیر a و b و c) و به طور خودکار نقاط مختلف تابع را در یک جدول مشاهده کنید و نمودار در ...

  عنوان کامل : اکسل کاربردی برای رسم خودکار توابع درجه ۱ (خطی) نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل شما می توانید ضرایب تابع را در فرم Y=ax+b وارد نمایید (مقادیر a و b) و به طور خودکار نقاط مختلف تابع را در یک جدول مشاهده کنید و نمودار در همان لحظه ...