عنوان کامل : طرح توجیهی تولید ژئوتکستایل سوزنی (بی بافت) با ظرفیت ۲۷۵۰۰۰۰ متر مربع در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات : ۵۵ صفحه دارای مقدمه، معرفی محصول، بررسی عرضه و تقاضا، بررسی تکنولوژی و روش تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح، مطالعه مالی و جمع بندی ...

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید دکل ها و پایه های کامپوزیتی تابلوها در بزرگراه ها و اتوبانها با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات : ۵۷ صفحه دارای مقدمه، معرفی محصول، بررسی عرضه و تقاضا، بررسی تکنولوژی و روش تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، پیشنهاد منطقه مناسب برای ...