عنوان کامل : جزوه کامل توسعه اقتصادی با رویکرد مدیریتی قابل استفاده برای تحقیق، پژوهش و … نوع فایل : فرمت Word و PDF (هر دو فرمت در اختیار شما قرار می گیرد) این فایل در ۶۳ صفحه بررسی کاملی از موضوع توسعه اقتصادی را انجام می ...

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده با عنوان انگلیسی «Basis for Social Cooperation» و عنوان فارسی «پایه و اساس عصبی برای همکاری اجتماعی» نوع فایل: مقاله انگلیسی به فرمت PDF و مقاله فارسی به فرمت Word مقاله انگلیسی در سایت Science Direct ایندکس شده است. می توانید اطلاعات مقاله را در Science Direct ملاحظه فرمایید. شما ...

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده با عنوان انگلیسی «An examination of the relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity Dimensions» و عنوان فارسی «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند» نوع فایل: مقاله انگلیسی به فرمت PDF و مقاله فارسی به فرمت Word مقاله انگلیسی در سایت Science Direct ایندکس ...