عنوان کامل : اکسل مدیریتی، لیست حقوق و دستمزد کارکنان نوع فایل : اکسل (Excel) در این فایل اکسل، بر قوانین کار در ایران تاکید شده است و تلاش شده تا این موارد در فایل اکسل لحاظ شود.(قبلاً در فایل اکسل مدیریتی محاسبه حقوق کارکنان حقوق کارکنان بر اساس ساعت ورود و خروج و دستمزد ...