عنوان کامل : پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه ریزی استراتژیک HCMS تعداد اسلایدها: ۲۴ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: شرایط خاص صنایع و شرکت های داخلی – مدل های نسل اول برنامه ریزی استراتژیک – سنجش مدل های نسل اول – مدل مطلوب برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ایرانی – مدل مطلوب برنامه ریزی استراتژیک ...

عنوان کامل : پاورپوینت الگوی تحلیل و برنامه‌ ریزی راهبردی سیستم‌ های سازمانی تعداد اسلایدها: ۲۳ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: نمودار مفهومی چارچوب راهبردی سیستم ها – فرآیند کلی برنامه ریزی راهبردی سازمان ها – فرآیند تحلیل و طراحی تغییرات سازمان – تعریف راهبرد – معیارهای اصلی در ارزیابی راهبردی سازمان – نحوه بیان ...