عنوان کامل : پاورپوینت اصول علم اقتصاد تعداد اسلایدها: ۲۵۵ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: تعریف علم اقتصاد – انواع منحنی ها – کارایی – رشد اقتصادی – سیستم های اقتصادی – خانوارها و بنگاه ها – تقاضا و منحنی تقاضا – عرضه و منحنی عرضه – تعادل و عدم تعادل در بازار – عوامل ...

عنوان کامل : پاورپوینت مجموع دروس اقتصاد خرد تعداد اسلایدها: ۲۷۰ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: تئوری رفتار مصرف کننده – بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا – گسترش تئوری رفتار مصرف کننده – عرضه و تقاضا – تعادل – کشش – حساسیت – منحنی بی تفاوتی و …   نمونه ای از اسلایدهای پاورپوینت: ...