عنوان کامل : پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی تعداد اسلایدها: ۱۲۰ اسلاید فهرست مطالب این پاورپوینت: شمای کلی – تاریخچه – معیارهای ارزیابی عملکرد – چرایی و چگونگی مطرح شدن – ارزش افزوده اقتصادی EVA  – ارزش افزوده بازارMVA  – رابطه بین EVA&MVA – بررسی ارتباط بین BSC-ABC-EVA – نتیجه گیری کلی – منابع     ...