عنوان کامل تحقیق: ادبیات تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی  شرکت های فعال در بازار بورس تهران نوع فایل: Word تعداد صفحه: ۱۹۷   فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش – مقدمه – مسأله  – سابقه موضوع – هدف  – ضرورت و اهمیت پژوهش  – پرسشهای پژوهش – فرضیه های پژوهش – واژههای ...