تحقیق و پژوهش کاملتحقیق و مقاله

ادبیات تحقیق متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

Word
Word

عنوان کامل تحقیق: ادبیات تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی  شرکت های فعال در بازار بورس تهران

نوع فایل: Word

تعداد صفحه: 197

 

فهرست مطالب: فصل اول : كليات پژوهش – مقدمه – مسأله  – سابقه موضوع – هدف  – ضرورت و اهميت پژوهش  – پرسشهاي پژوهش – فرضيه هاي پژوهش – واژههاي كليدي پژوهش – فصل دوم : مباني نظري پژوهش  – مقدمه – سامانه هاي كنترل راهبردي – ناپيوستگي محيطي – نيروي هاي اجتماعي  –  نيروهاي اقتصادي – نيروهاي فناوري  – نيروهاي سياسي – آثار ناپيوستگي هاي محيطي  – تعريف كنترل راهبردي  – كنترلهاي مثبت و منفي – كنترلهاي نتايج و اقدام  – ضرورت كنترل  – تعريف راهبرد – معيارهاي راهبرد اثر بخش – تفاوت كنترل راهبردي با كنترل مديريت – كنترل اجراي راهبرد – روايي فرضيات راهبرد – مديريت مقوله راهبردي – كنترل تعاملي – بررسي هاي دوره اي  راهبرد – اهميت كنترل راهبردي – بررسي اجمالي رويكردهاي كنترل راهبردي – رويكرد سنتي – رويكرد هاي جايگزين  – رويكرد انتقادي  –  پاييدن محيطي به منظور كنترل فرضيه – پويش محيطي به منظور نظارت راهبردي – كنترل آماده باش ويژه  – رويكرد تنظيم متمركز – كنترل حركت راهبردي  – كنترل جهش  راهبردي  – روشهاي تدوين راهبرد – تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح كسب و كار با راهبرد – يادگيري و كنترلهاي راهبردي – انواع كنترل حركت راهبردي و  جهش راهبردي – تعيين متغيرهاي كليدي  – ساز و كارهاي كنترل حركت راهبردي – يك چارچوب اقتضايي براي كنترل راهبردي زمان صلح – گذر از كنترل حركت راهبردي به كنترل جهش راهبردي – گذر از كنترل جهش راهبردي به كنترل حركت راهبردي  –  سلسله مراتب كنترل راهبردي – كنترل راهبردي در انواع مختلف شركتها – عملياتي كردن كنترل راهبردي  – تيمهاي كنترل راهبردي – نقش مديريت ارشد – نقش كنترل كننده مدرن – اثربخشي سازماني –
مقدمه اهميت عملكرد سازمان در مديريت راهبردي –  محدود كردن مفهوم عملكرد سازماني- سنجش عملكرد سازمان – تعريف اثربخشي –  مقايسه اثربخشي موسسات دولتي با شركتهاي خصوصي – معيارهاي اثربخشي – مدل ارزشهاي رقابتي – چشم اندازهاي مديريتي از اثربخشي –  چارچوب نظري پژوهش – جمع بندي فصل دوم – فصل سوم : روش شناسي پژوهش – فصل چهارم: تحليل داده ها  – فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري – منابع

این ادبیات تحقیق توسط گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، مورد تایید قرار گرفته است.

نگاهی به فایل ادبیات تحقیق متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

کاربرد این ادبیات تحقیق : که ادبیات تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی  شرکت های فعال در بازار بورس تهران یک فایل جامع و کامل در موضوع عنوان شده می باشد و همراه با مطالعات قبلی در این زمینه می باشد. این فایل می تواند منبع مناسبی برای تدوین پایان نامه با موضوعات مرتبط متغیرهای کنترل راهبری در بورس برای شرکت ها باشد. همچنین در این فایل در مورد نظریات و همچنین تحقیقات قبلی و پژوهشگران آن بررسی شده است. و در آخر فایل نیز منابع موجود است

تایید صحت اطلاعات

در بیان مساله از ادبیات تحقیق این گونه آمده است :

يكي از پيش فرضهاي اين پژوهش ضرورت به كارگيري كنترل حركت راهبردي و كنترل جهش راهبردي (لورانژ) است زيرا پيوستگي و ناپيوستگي، مشخصه بارز محيط امروز است. در حاليكه سازمان با راهبرد مدون و يا غيرمدون در حال فعاليت است، ممكن است با تغييرات غير منتظره اي مواجه شود كه تغيير اساسي در راهبرد را اجتناب ناپذير كنند. از طرف ديگر نظارت بر اجراي راهبرد نيز از وظايف كنترلهاي راهبردي است.
به علاوه، احتمال موفقيت بهترين راهبردهايي كه به صورت نامطلوب به اجرا در آيند، بسيار اندك است. بنابراين اجراي راهبرد بايد درست و متناسب با شرايط باشد. از طرف ديگر كنترل راهبردي بايد متناسب با راهبرد اجرا گردد. به عبارت ديگر نوع كنترل راهبردي بايد متناسب با نوع راهبرد باشد. مثل نوع كنترل در شعبات شركتهاي چند مليتي كه بهتر است از بين سه نوع كنترل ستاده، داده و اقدام، كنترل در شعبات: در مرحله ابتدايي از يكپارچگي، بيشتر مبتني بر كنترل ستاده، و در مرحله مياني از يكپارچگي، بيشتر مبتني بر كنترل اقدام، و در مرحله يكپارچگي زياد، بيشتر مبتني بر كنترل داده باشد (موراليد هاران و هميلتون – 1999) .
فرض برآن است كه از يك بعد، مشكل از آنجا ناشي مي شود كه با وجودي كه شركتهاي مورد مطالعه، متغيرهاي كنترل راهبردي را به كار مي گيرند، ولي توجه به متغيرهاي مذكور از سطح مطلوبي برخوردار نيست. بنابراين، فرض مي شود كه توجه بيشتر به متغيرهاي مورد بحث، باعث افزايش اثربخشي خواهد شد، به شكلي كه شركتهاي مورد نظر با پاييدن و پويش مناسب محيط، حتي در امر نفوذ به بازارهاي جهاني موفقيتهايي كسب خواهند كرد.

در صفحه شماره 66 از ادبیات این تحقیق این گونه آمده است :

بديهي است كه كنترلهاي راهبردي مي توانند نقش اساسي در كمك به سازمانها در يادگيري سريع و تطبيق پذيري سريع، ايفا كنند. طراحي سامانه‌هاي كنترل راهبردي اثر بخش بايد نزديك به مدير ارشد باشد. شركتهايي كه مي توانند به بعضي از معيارهاي تناسب بين سامانه‌هاي كنترل راهبردي و راهبرد سطح كسب و كار خود دست يابند، داراي سامانه‌هاي كنترل راهبردي اثر بخش تري هستند. فشردگي كنترل راهبردي ، اثر بخشي سامانه‌ كنترل راهبردي را براي رهبران هزينه افزايش مي دهد، در حالي كه باعث تاخير در اثر بخشي سامانه‌ كنترل راهبردي براي متمايز سازها مي شود. فيگنر(1994) ، با باز كردن اين بحث، سوالاتي با توجه به چارچوب كنترل راهبردي شريوگ واستينمن (1987) كه كنترل راهبردي را بصورت كنترل فرضيات، كنترل اجرا و نظارت راهبردي بيان مي كنند

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جمع زیر را انجام دهید ! *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن