فایل اکسل آمار تولید و ضایعات و توقف های خط تولید

عنوان کامل: اکسل مدیریتی آمار تولید، ضایعات و توقف های ماشینهای خط تولید (اکسل آمار تولید ، ضایعات و توقف)

excel

excel

نوع فایل: اکسل (Excel)

در این فایل اکسل که با هدف کارگاه های تولیدی و کارخانه ها آماده شده است، می توانید، چند سالن تولیدی را تعریف کنید، سپس برای هر سالن تولیدی ماشینها و دستگاه های تولیدی متعددی را تعریف نمایید و نهایتاً هر ماشین را با محصولی مرتبط سازید.

اکنون می توانید میزان تولید، ضایعات و توقفهای هر خط تولید را ثبت و ضبط کنید و در زمان لازم گزارشهای مورد نیاز را از این فایل اکسل بخواهید.

با استفاده از این فایل اکسل کاربردی می توانید آمار تولید واحد تولیدی خود را ثبت و گزارشگیری نمایید.

 

موارد زیر از جمله ویژگیهای این فایل اکسل کاربردی می باشد:

۱ – قابلیت تعریف سالن های تولید تا سقف ۹ مورد

۲ – تعریف ۱۰ دستگاه فعال برای هر سالن تولیدی

۳ – تعریف ۱۰ محصول میانی یا نهایی برای هر دستگاه تولیدی

۴ – در مجموع امکان تعریف بیش از ۹۰۰ محصول میانی یا نهایی

۵ – تعریف انواع توقفات دستگاه های تولیدی تا سقف ۱۰ مورد

۶ – قابلیت ثبت آمار تولید و ضایعات به تفکیک هر محصول برای هر دستگاه

۷ – قابلیت ثبت میزان توقفات دستگاه ها به تفکیک نوع عیوب بر حسب دقیقه

۸ – قابلیت گزارش گیری تولید و ضایعات و درصد آن برای هر محصول و توقفات کلی دستگاه

تصاویری از محیط فایل اکسل کاربردی و مدیریتی آمار تولید

اکسل کاربردی آمار تولید

اکسل کاربردی آمار تولید

فایل اکسل آمار تولید

فایل اکسل آمار تولید

فایل اکسل آمار تولید

فایل اکسل آمار تولید

این فایل اکسل توسط مرکز کاربردی اکسل تهیه و تولید شده است، به منظور اعمال تغییرات و اختصاصی سازی پس از دریافت برنامه می توانید با تولید کننده فایل برای اعمال تغییرات و اختصاصی سازی ارتباط برقرار نمایید. اطلاعات کامل مرکز کاربردی اکسل درون فایل موجود می باشد.

فایل اکسل آمار تولید و ضایعات و توقف های خط تولید

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *