ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری

Word

Word

عنوان کامل تحقیق: ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری

نوع فایل: Word

تعداد صفحه: ۲۶

 

فهرست مطالب: مقدمه – فرهنگ سازمانی – تعاریف فرهنگ سازمانی – اجزای تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی – کارکردهای فرهنگ سازمانی – فساد اداری – علل بروز فساد اداری – آثار ناشی از وجود فساد اداری درجامعه – نقش فرهنگ سازمانی در بروز فساد اداری – منابع

این ادبیات تحقیق توسط گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، مورد تایید قرار گرفته است.

نگاهی به فایل ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری

کاربرد این ادبیات تحقیق : ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری یک فایل مناسب و عالی برای استفاده در مقالات و پایان‌نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با این موضوع می باشد در این فایل شما تمام مطالب مرتیط در حوزه تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشگیری از فساد اداری را بصورت منظم و با یک پیوستگی مناسب خواهید دید. همچنین این فایل بخشی از تحقیق در زمینه تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری می باشد.

تایید صحت اطلاعات

در صفحه شماره ۳ از ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری این گونه آمده است :

اگر سازمان را بصورت یک سیستم در نظر بگیریم ، این سیستم از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی می باشد ، بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری ، تمرکز بر روی عواملی که مستقیماً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود ، می تواند تاثیر بیشتری درکاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هر چند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و … در این زمینه موثرند .

در صفحه شماره ۲۰ از ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری این گونه آمده است :

فرهنگ سازمانی موجب متعهد شدن کارکنان نسبت به خود و نسبت به گروه می شود . همانطور که گفته شد ، فرهنگ سازمانی باعث نزدیک شدن کارکنان از نظر روحی و روانی به یکدیگر شده و باعـــث شکل‏‏گیری سازمان غیر رسمی می شود. بر این اساس ، سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد و مسئولیت نسبت به چیزی به وجود می آورد که آن چیز بیش ازمنافع شخصی فرد است

ادبیات تحقیق فرهنگ سازمانی و فساد اداری

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *