پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

عنوان کامل : پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

تعداد اسلایدها: ۳۶ اسلاید

فهرست مطالب این پاورپوینت: ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان – ویژگی های استراتژیکی – یادگیری سازمانی – انواع دانش – زمینه های یادگیری – سازمان های یادگیرنده – سیستم های بازخور – ویژگی های استراتژیک سازمان های یادگیرنده – فرآیند یادگیری سازمانی

نمونه ای از اسلایدهای پاورپوینت:

پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

این پاورپوینت توسط گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، مورد تایید قرار گرفته است.

نگاهی به فایل پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

کاربرد این پاورپوینت : پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر به ارائه تمام مسائل پیرامون سازمان های یادگیرنده و همچنین ساختار و ویژگی هایی که این سازمان ها دارد می پردازد. این پاورپوینت یک کار تحقیقی و آموزشی در این زمینه میباشد که برای دانشجویان رشته های مدیریت و همچنین مدیران مفید می باشد.

تایید صحت اطلاعات

در اسلاید شماره ۳۰ از پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر این گونه آمده است :

به دست آوردن اطلاعات درباره ماموریت و اهداف سازمان برای توانمند سازی کارکنان وتوسعه سازمانهای نوآور- حساس وحیاتی است.درک روشن از فعالیتهای اصلی سازمان منجر به دستیابی به اهداف وماموریتهای سازمانی میشود ودر کارکنان تعهد ایجاد میکند.

 

 

 

پاورپوینت ساختار و کارکرد سازمان های فراگیر

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *