پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

عنوان کامل : پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

تعداد اسلایدها: ۲۲ اسلاید

فهرست مطالب این پاورپوینت: تعریف اجتماعی کردن – اهمیت اجتماعی کردن – روش های اجتماعی کردن – آشنا سازی – آشناسازی رسمی – آشناسازی مقدماتی – فرهنگ سازمان – رویارویی با فرهنگ سازمان – پذیرش فرهنگ سازمان – مراحل اجتماعی کردن

 

نمونه ای از اسلایدهای پاورپوینت:

پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

این پاورپوینت توسط گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، مورد تایید قرار گرفته است.

نگاهی به فایل پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

کاربرد این پاورپوینت : پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان به ارائه تعریف و راه های و روش های اجتماعی کردن کنان و همچنین پذیرش فرهنگ سازمان توسط آنها می پردازد که این مباحث از سرفصل های مدیریت منابع انسانی می باشد. این پاورپوینت را میتوانند دانشجویان رشته های مدیریت و منابع انسانی و همچنین مدیران و کارشناسان واحد منابع انسانی استفاده کنند.

تایید صحت اطلاعات

در اسلاید شماره ۸ از پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان این گونه آمده است :

آشناسازی عبارت است از انجام معارفه برنامه ریزی شده برای کارکنان جدید تا ازاین طریق آنان نسبت به شغل جدید آشناشده ، توانایی کارکردن باکارکنان دیگر را به دست اورند ونسبت به خط مشی ها، فرآیندها وفرهنگ سازمان آگاه شوند.

معارفه مقدماتی(خیرمقدم رسمی به فرد و معرفی به همکاران در اولین روز کاری) بخش از فرآیند آشنا سازی تلقی می شود.

ارائه اطلاعات بیشتر و دقیقتر از سازمان به تازه وارد در این مرحله لازم است تا ورودش را به سازمان تسهیل نموده، از استرس و تشویش ورود به محیط ناآشنا بکاهد

اغلب سازمان ها برنامه هماهنگی را برای آشناسازی کارکنان ازطریق اداره منابع انسانی پیشنهاد می کنند.

 

پاورپوینت آشنا سازی و اجتماعی کردن کارکنان

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


جمع زیر را انجام دهید ! *