کتابخانه الکترونیکی - سایر کتابها

سایر کتابها
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: سایر کتابها

فایلها:

Mathematical Methods of Classical Mechanics

Paperback: 525 pages
Publisher: Springer (December 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1441930876
ISBN-13: 978-1441930873
Product Dimensions:  6.1 x 9.2 x 1.1 inches
Shipping Weight: 2.1 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  Zip Filesize 1.35 MB

گزارش

Guide To Energy Management

Hardcover: 635 pages
Publisher: Fairmont Press; 7 edition (August 18, 2011)
Language: English
ISBN-10: 1439883483
ISBN-13: 978-1439883488
Product Dimensions:  9.2 x 6.3 x 1.5 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
Filesize 5.13 MB

گزارش

Feasibility and Infeasibility in Optimization, Springer

Paperback: 296 pages

Publisher: Springer; Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2008 edition (November 23, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1441945199

ISBN-13: 978-1441945198

Product Dimensions: 9.2 x 6.1 x 0.6 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 1.85 MB

گزارش

Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems

Hardcover: 328 pages

Publisher: CRC Press; 1 edition (November 27, 2000)

Language: English

ISBN-10: 0849316588

ISBN-13: 978-0849316586

Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 0.9 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
Filesize 1.59 MB

گزارش

An Introduction to Mathematical Analysis for Economic Theory and Econometrics

Dean Corbae, Maxwell B. Stinchcombe & Juraj Zeman

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 3 MB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام