کتابخانه الکترونیکی - مقالات سایت

مدیریت پروژهمقالات سایت
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: مقالات سایت

صفحه 1 از 2

فایلها:

فرآیند 5 مرحله ای مدیریت ریسک

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمیدرضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 67.11 KB

گزارش

فرایند مدیریت ریسک

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 108.89 KB

گزارش

برنامه ریزی مدیریت ریسک

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 113.29 KB

گزارش

گانت چارت چیست؟

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دریافت نمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده سید حمیدرضا عظیمی وب سایت نویسنده: مشاهده زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 95.7 KB

گزارش

فرآیند پنج مرحله ای مدیریت ریسک

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود فرمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 69.12 KB

گزارش

واژه نامه مدیریت پروژه

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود نمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده مهدی داداشی وب سایت نویسنده: مشاهده زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 146.45 KB

گزارش

پروژه خود را سریعتر تمام کنید

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود فرمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی وب سایت نویسنده: مشاهده زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 75.48 KB

گزارش

5 گام برای شکست یک پروژه

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود فرمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی وب سایت نویسنده: مشاهده زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 74.57 KB

گزارش

تحلیل موازنه زمان، هزینه و کیفیت در محیط پروژه

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود فرمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 150.07 KB

گزارش

زمان پروژه، محدودیت یا هدف؟

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه دانلود فرمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمدرضا حسین زاده وب سایت نویسنده: مشاهده زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 78.47 KB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام