کتابخانه الکترونیکی - مقالات سایت

مدیریت استراتژیکمقالات سایت
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: مقالات سایت

صفحه 1 از 5

فایلها:

چرا استراتژیهای خوب با شکست مواجه می شوند؟

یکی از مقالات منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه فایل آن را دانلود نمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 82.1 KB

گزارش

مزیت رقابتی

یکی از مطالب منتشر شده در سایت (اینجا) که می توانید فایل آن را از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت دانلود نمایید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمیدرضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 130.57 KB

گزارش

شیوه ی تفکر پیتر دراکر

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که میتوانید از کتابخانه دانلود کنید.

 

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمید رضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 87.79 KB

گزارش

استراتژیهای مدیریت برند (1): برندینگ

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که میتوانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 78.4 KB

گزارش

استراتژیهای مدیریت برند (2): توسعۀ برند

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که میتوانید از کتابخانه دانلود کنید.

 

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده محمد اسدی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 76.16 KB

گزارش

مدیریت قاطعانه و مدیریت عکس العملی در شرایط تغییر محیطی

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

 

 

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمید رضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 72.87 KB

گزارش

ایجاد سازمانی توانمند به کمک هشت اهرم مؤثر در اجرای استراتژی

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده سید یاسر شریعت زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 103.18 KB

گزارش

تحلیل SWOT ابزاری برای ممیزی سازمان و محیط

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا) که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

 

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمید رضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 95.21 KB

گزارش

چین و استراتژی جدید بازاریابی : برندسازی

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا)که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمید رضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 104.82 KB

گزارش

تصمیم گیری با ماتریس انسف (محصول - بازار)

یکی از مطالب منتشر شده بر روی سایت (اینجا)که می توانید از کتابخانه دانلود کنید.

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
نویسنده حمید رضا عظیمی زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 80.52 KB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام