کتابخانه الکترونیکی - کتابها

مدیریت استراتژیککتابها
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: کتابها

صفحه 2 از 2

فایلها:

Knowledge and business process management

Hardcover: 292 pages
Publisher: Idea Group Pub (August 9, 2002)
Language: English
ISBN-10: 1591400368
ISBN-13: 978-1591400363
Product Dimensions:  10.2 x 7.2 x 0.9 inches
Shipping Weight: 1.5 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English Filesize 2.07 MB

گزارش

How to Plan and Execute Strategy

Paperback: 64 pages
Publisher: McGraw-Hill; 1 edition (May 24, 2005)
Language: English
ISBN-10: 007145604X
ISBN-13: 978-0071456043
Product Dimensions:  8.8 x 5.7 x 0.4 inches
Shipping Weight: 5 ounces

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  فارسی سیستم  PDF Filesize 662.56 KB

گزارش

Leaders Strategies for taking charge

Paperback: 256 pages

Publisher: Harper Paperbacks; 2nd edition (October 1, 2003)

ISBN-10: 0060559543

ASIN: B0009MK6UI

Product Dimensions: 7.8 x 5 x 0.7 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 757.41 KB

گزارش

Making Strategy Work

Hardcover: 408 pages

Publisher: Pearson Prentice Hall (January 15, 2005)

Language: English

ISBN-10: 013146745X

ISBN-13: 978-0131467453

Product Dimensions: 9.4 x 6 x 1.3 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.86 MB

گزارش

Creating Powerful Brands: The strategic route to success in consumer, industrial and service markets

Paperback: 282 pages
Publisher: Butterworth-Heinemann (October 22, 1992)
Language: English
ISBN-10: 0750606606
ISBN-13: 978-0750606608
Product Dimensions:  9.2 x 6.1 x 0.8 inches
Shipping Weight: 1.2 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English Filesize 7.01 MB

گزارش

Corporate Strategy

Paperback: 256 pages
Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 2 edition (July 17, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0072312866
ISBN-13: 978-0072312867
Product Dimensions:  9.1 x 7.3 x 0.4 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
Filesize 14.53 MB

گزارش

Risk Management

Hardcover: 752 pages

Publisher: McGraw-Hill; 1 edition (October 30, 2000)

Language: English

ISBN-10: 0071357319

ISBN-13: 978-0071357319

Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 2.2 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 6.81 MB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام