کتابخانه الکترونیکی - کتابها

ارتباطات و مهارتهای کسب و کارکتابها
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: کتابها

صفحه 3 از 4

فایلها:

Internet Business Models and Strategies

Paperback: 496 pages

Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 2 edition (August 14, 2002)

Language: English

ISBN-10: 0072511664

ISBN-13: 978-0072511666

Product Dimensions: 9 x 7.3 x 0.8 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.26 MB

گزارش

Cambridge Business Vocabulary in Use

Paperback: 172 pages

Publisher: Cambridge University Press (February 4, 2002)

Language: English

ISBN-10: 0521775299

ISBN-13: 978-0521775298

Product Dimensions: 9.6 x 7.3 x 0.3 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 3.47 MB

گزارش

Handbook Of Business Plan Volume 1

Hardcover: 672 pages

Publisher: Gale; 1 edition (November 30, 1994)

Language: English

ISBN-10: 0810392224

ISBN-13: 978-0810392229

Product Dimensions: 11.3 x 8.6 x 1.7 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 4.71 MB

گزارش

Business Plans Handbook volume 12

Hardcover: 368 pages

Publisher: Gale; 12 edition (September 19, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0787666823

ISBN-13: 978-0787666828

Product Dimensions: 10.9 x 8.6 x 1 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.24 MB

گزارش

Handbook Of Business Plan Volume 10

Hardcover: 576 pages

Publisher: Thomson Gale; 10 edition (July 23, 2004)

Language: English

ISBN-10: 0787664855

ISBN-13: 978-0787664855

Product Dimensions: 11.3 x 8.4 x 1.5 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.29 MB

گزارش

Handbook Of Business Plan Volume 3

Hardcover: 712 pages

Publisher: Gale; 3 edition (August 21, 1996)

Language: English

ISBN-10: 0787609528

ISBN-13: 978-0787609528

Product Dimensions: 11.5 x 9 x 1.5 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 5.07 MB

گزارش

Handbook Of Business Plan Volume 2

Hardcover: 584 pages

Publisher: Gale; 2 edition (November 6, 1995)

Language: English

ISBN-10: 0810393956

ISBN-13: 978-0810393950

Product Dimensions: 11 x 8.4 x 1.4 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 3.67 MB

گزارش

Business Plans Handbook volume 6

  • Hardcover: 675 pages
  • Publisher: Gale (August 20, 1999)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0787620777
  • ISBN-13: 978-0787620776
  • Product Dimensions: 11.3 x 8.7 x 1.6 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.23 MB

گزارش

Business Plans Handbook volume 11

Hardcover: 480 pages

Publisher: Gale; 11 edition (October 19, 2005)

Language: English

ISBN-10: 0787666815

ISBN-13: 978-0787666811

Product Dimensions: 11 x 8.6 x 1.2 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 2.11 MB

گزارش

Business Plans Handbook

Hardcover: 368 pages

Publisher: Gale; 12 edition (September 19, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0787666823

ISBN-13: 978-0787666828

Product Dimensions: 10.9 x 8.6 x 1 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
Filesize 2.23 MB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام