کتابخانه الکترونیکی - کتابها

ارتباطات و مهارتهای کسب و کارکتابها
کتابخانه الکترونیکی
صفحه اصلی کتابخانه جستجو در کتابخانه بالا

بخش: کتابها

صفحه 2 از 4

فایلها:

museum marketing and strategy

Hardcover: 544 pages
Publisher: Jossey-Bass; 2 edition (August 11, 2008)
Language: English
ISBN-10: 0787996912
ISBN-13: 978-0787996918
Product Dimensions:  9.3 x 7.2 x 1.3 inches
Shipping Weight: 2 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 3.68 MB

گزارش

Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering

Paperback: 349 pages
Publisher: Springer; 2nd Edition. edition (November 25, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0857290819
ISBN-13: 978-0857290816
Product Dimensions:  9.1 x 6.1 x 0.6 inches
Shipping Weight: 1.2 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 4.26 MB

گزارش

marketing to moviegoers a handbook of strategies used by major studious and independents

Paperback: 312 pages
Publisher: Focal Press (May 2, 2005)
Language: English
ISBN-10: 0240806875
ISBN-13: 978-0240806877
Product Dimensions:  8.9 x 6 x 0.7 inches
Shipping Weight: 1.1 pounds

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 1.6 MB

گزارش

Harvard Business Review on turnarounds

Paperback: 180 pages
Publisher: Harvard Business School Press (October 2001)
Language: English
ISBN-10: 1578516366
ASIN: B0015IZ2K4
Product Dimensions:  8.1 x 5.3 x 0.6 inches
Shipping Weight: 4 ounces

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 1.03 MB

گزارش

The Encyclopedia of Small Business

Paperback: 288 pages
Publisher: Atlantic Publishing Group Inc.; Pap/Cdr edition (February 21, 2011)
Language: English
ISBN-10: 1601382480
ISBN-13: 978-1601382481
Product Dimensions:  10.9 x 8.4 x 1 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 7.55 MB

گزارش

Entrepreneurship The Engine of Growth Volumes 1

Hardcover: 3 pages

Publisher: Praeger Publishers (January 2007)

Language: English

ISBN-10: 0275989895

ISBN-13: 978-0275989897

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 4.4 MB

گزارش

Business English Tests

Paperback: 544 pages
Publisher: South-Western College Pub; 10 edition (February 2, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0324789742
ISBN-13: 978-0324789744
Product Dimensions:  10.8 x 8.4 x 0.7 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 615.33 KB

گزارش

Small Business Taxes 2008

Paperback: 576 pages

Publisher: Wiley (November 27, 2007)

Language: English

ISBN-10: 0470152656

ISBN-13: 978-0470152652

Product Dimensions: 9.1 x 6.1 x 1.7 inches


>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 4.39 MB

گزارش

Companies Don't Succeed People Do

Paperback: 200 pages

Publisher: Thorogood; 1st edition (December 15, 2001)

Language: English

ISBN-10: 1854181092

ISBN-13: 978-1854181091

Product Dimensions: 8.4 x 5.6 x 0.7 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 540.06 KB

گزارش

Wow I'm in business

Paperback: 336 pages

Publisher: NOLO; 2nd edition (August 10, 2008)

Language: English

ISBN-10: 1413306543

ASIN: B006G8JTWA

Product Dimensions: 9 x 7 x 0.8 inches

>>اطلاعات بیشتر و دانلود
زبان  English سیستم  PDF Filesize 3 MB

گزارش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام