برای پیش ثبت‌نام در وبینار رایگان جهش های طلایی کسب و کار در ایران1402 روی لینک زیر کلیک کنید

زمان برگزاری فروردین ماه می‌باشد : اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد محدود، در «جهش های طلایی کسب و کار در ایران1402»فرصت


راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی برای مدیریت تحریمها

یادداشتهای تحلیلی و مدیریتییادداشتراهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی برای مدیریت تحریمها

دوره دیجیتال مارکتینگ

راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی برای مدیریت تحریمها

برچسب ها: اقتصاد

در شرایط کنونی جهان و با وجود فشار‌ها و تحریم ‌های کشورهای غربی، راهکار‌ها و مدلهای متعدد اقتصادی برای نیل به توسعه و رشد مطرح می‌شود، تا بتوان اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشید. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط تحریم‌ها و تهدید‌ها برای پیشبرد کشور به سوی اهداف توسعه اقتصادی اعمال می‌شود.

اقتصاد مقاومتی، را باید مجموعه اقدامات و تمهیداتی بدانیم که در عرصه‌ کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی در سطح بین ‌المللی انجام می‌گیرد. هدف اقتصاد مقاومتی، خنثی سا‌زی تحریم‌ها و فشارهای دشمنان و تبدیل تهدید‌ها به رشد و توسعه اقتصادی است.

برای نیل به هدف، می‌باید از تمامی منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی ‌های بخش دولتی و غیردولتی بهره برد. تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئله‌ای است که نیازمند حمایت ‌های چندگانه از عناصر و عوامل عرصه اقتصادی است. برای این امر، می‌توان راهکارهای متعددی را بیان کرد:

حمایت از تولید ملی:

یک رکن اساسی دیگر در اقتصاد مقاومتی به حمایت از تولیدات داخلی مربوط می شود. رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهایاقتصاد مقاومتی داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین ‌المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی پیامدهای حمایت از تولیدات و محصولات داخلی است. افزایش تولید ملی در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و حمایت از کار و سرمایه انسانی موجب مردمی شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش حضور و نقش مردم در عرصه اقتصادی کشور می‌شود.

آنچه که جامعه را از لحاظ اقتصادی به استقلال رسانده و از وابستگی به دیگر جوامع‌‌ رها می‌کند، افزایش تولیدات داخلی است. حمایت از تولید ملی، حمایت از بخشِ درونزای اقتصاد ی جامعه است که استقلال و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. حمایت از کارگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط یکی از گام ‌های مهم در افزایش تولیدات داخلی است.

تقویت و حمایت از اقتصاد دانش ‌بنیان:

یکی دیگر از مولفه‌‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش ‌بنیان است. امروزه با پیشرفت و رشد روزافزون جوامع در عرصه‌های مختلف، علمی و اقتصادی و تولیدی و فناوری، اهمیت علم و دانش افزایش یافته است و مدل جدید‌ی به نام اقتصاد دانش‌بنیان را مطرح ساخته است. این اقتصاد با وقوع تحولات علمی و تحقیقاتی، دگرگونی عمیقی در عرصه رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند. اقتصاد مبتنی بر علم و دانش موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در‌‌نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.

نقش و جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، محیطهای علمی و دانشگاهی و سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی در رشد اقتصاد دانش ‌بنیان حائز اهمیت است. شرکت هایدانش بنیان و سازمان‌‌های علمی با انجام تحقیقات و مطالعات متعدد در باب مسائل اقتصادی و تولیدی، موجب فراهم سازی نیازهای علمی و پژوهشی عرصه اقتصاد جامعه می‌شوند و اقتصاد مبتنی بر علم و دانش را در جهت تامین نیاز‌ها و خواسته ‌های جامعه یاری می‌کنند.

مدیریت مصرف:

مدیریت مصرف نیز یکی دیگر از مسائل مطروحه در اقتصاد مقاومتی است. اتخاذ الگوی صحیح مصرف و تعیین حد مطلوب مصرف میزان تولید و نیاز جامعه را مشخص می‌سازد، پرهیز از اسراف و زیاده‌روی در مصرف کالا‌ها و بسط الگوی ساده ‌زیستی و در پیش گرفتن قناعت و صرفه ‌جویی از معیارهای مدیریت مصرف محسوب می‌شود. اسراف و زیاده‌ روی موجب نابودی منابع و امکانات جامعه می‌شود. نقش فرهنگ ‌سازی و افزایش آگاهی بین مردم، جامعه را به مصرف بهینه و سنجیده نزدیک می‌سازد. رسانه ‌های عمومی و صدا و سیما و مطبوعات باید در زمینه مصرف بهینه، فرهنگ سازی نمایند.

با توجه به اینکه مصرف سنجیده و بهینه در آموزه ‌های دینی نیز مورد تاکید واقع شده و الگو و شیوه زندگی رهبران دینی، ساده‌ زیستی بوده است، اهمیت پرهیز از اسراف و اتلاف و افراط در مصرف و در پیش گرفتن صرفه‌ جویی و قناعت مشخص می‌گردد. صرفه‌‌جویی شامل بخش دولتی، بخش خصوصی و مردم می‌شود و تمام افراد و ارگان‌ها و سازمان‌‌های جامعه می‌باید الگوی مصرف بهینه را در پیش گیرند.

تقویت بخش خصوصی:

اقتصاد مقاومتی ارکان و شرایط متعددی دارد که مهم‌ترین آن بخش خصوصی و اقدامات مردم است. مردمی کردن اقتصاد مقاومتی و آگاهی مردم از شرایط اقتصادی جامعه، فعالیت‌ آنان را در مسیر دفاع و حمایت از اقتصاد قرار می‌دهد. برای مبارزه با برنامه‌ها و تهدیدهای اقتصادی دشمن، مردمی کردن اقتصاد و افزایش کارکرد بخش خصوصی موثر می‌باشد. بهره ‌برداری از توانمندی ‌های مردمی در کنار استفاده از ظرفیت‌های دولتی چون حمایت ‌های مالی و قانونی دولت از نهادهای خصوصی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گردد.

مصرف تولیدات و کالاهای داخلی:

در عرصه رقابت تولیدات داخلی و کالاهای خارجی، اولویت دادن به مصرف تولیدات ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی می‌کند. تولیدکنندگان داخلی نیز با افزایش کیفیت محصولات و کالا‌هایشان و تعیین قیمتی مناسب می‌باید نظرات مردم را به مصرف کالای ایرانی جلب نمایند. تولیدکنندگان بایستی کیفیت کالاهای خود را نسبت به تولیدات خارجی بالا برده و امنیت خاطر مصرف کالای ایرانی را افزایش دهند.

افزایش تولید در برابر افزایش نقدینگی:

یکی از مسائل و مشکلات عرصه اقتصاد، مربوط به افزایش نقدینگی است. با حل مشکل و کنترل نقدینگیِ افزایش‌یافته می‌توان نوعی تعادل اقتصادی ایجاد نمود، اگر در مقابل نقدینگی، تولید کالا و خدمات متنوع وجود داشته باشد، چنین کمبود و مشکلی ایجاد نمی‌شود. با افزایش تولید در برابر نقدینگی این مشکل حل می‌گردد.

مسئله‌ منابع ارزی:

مدیریت درست و صحیح منابع ارزی یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است. امروزه با افزایش ارتباطات تجاری و اقتصادی بین کشورهای مختلف، مسئله منابع ارزی اهمیت بیشتری یافته است و نیازمند مدیریت دقیق و سنجیده می‌باشد تا بتواند اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد، بخصوص در عرصه روابط تجاری‌ بین‌المللی، این اصل اهمیت زیادی می‌یابد.

مسئله‌ وحدت و انسجام ملی:

در کنار تمام مولفه ‌ها و سرفصل ‌های اقتصاد مقاومتی، آنچه بیشتر اهمیت می‌یابد، مسئله وحدت و انسجام ملی و اتحاد تمامی عرصه‌‌های دولتی، خصوصی و مردمی جامعه است. با اتحاد و ارتباط متقابل و همبستگی، کارایی و کارکرد اقتصاد جامعه افزایش می‌یابد. تعاون و همکاری مردم از یک سو ارتباط متقابل نهاد‌ها و سازمان ‌های جامعه، موجب رفع مشکلات و نیل به اهداف می‌گردد. اتحاد و ارتباط در همتنیده ارگان‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر و با مردم می‌تواند اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.


منبع: روزنامه رسالت

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

نظرات   

 
0 #1 مهرنوش الوندی ۱۳۹۵-۰۸-۱۱ ۱۲:۲۱
لطفا بفرمائید از روزنامه سلامت چ سالی استخراج شده است
بازگو کردن
 
 
0 #2 مهرنوش الوندی ۱۳۹۵-۰۸-۱۱ ۱۲:۲۲
روزنامه رسالت چ سالی اطلاعات استخراج شده است
بازگو کردن
 

مطلب ویژه

همه چیز را درباره ارز دیجیتال تلگرام بدانید

تلگرام، پیام رسانی متفاوت برای ایرانی هاست، پیام رسانی که میلیون ها کاربر ایرانی دارد. مدتی است که مدیران تلگرام از برنامۀ آنها برای ورود به بلاک چین و ارزهای دیجیتال خبر داده اند. اتفاقی که می تواند برای ایرانی ها بسیار مهم باشد. اما دربارۀ ارز دیجیتال تلگرام که نامش را گرام گذاشته اند، بیشتر بدانید. اینجا کلیک کنید.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام